Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen deltog i klimatmarsch

 

Den 8 september, dagen före valet, deltog Skydda Skogen i klimatmanifestationen People´s Climate March i Stockholm. Ett flertal föreningar, organisationer och individer samlades vid Rålambshovsparken och totalt marscherade ca 3 500 personer därifrån till Mynttorget. 

-Det är viktigt att Skydda Skogen är med och visar att vi står upp för klimatet. Så länge naturskogar som lagrar kol fortsätter att skövlas och skogsbruket fortsätter på samma vis med stora kalhyggen, markberedning och monokulturer så är det aktuellt att protestera. Bioenergi från skogen är inte heller lösningen, något som vi måste framföra då allt fler skyddsvärda skogar kalavverkas i detta nu, säger Kristina Bäck från Skydda Skogen som deltog i klimatmanifestationen. 

  

Skeppsholmens Fredskör vid Rålambshovsparken. Foto: Bjarne Tutturen

Vid Rålambshovsparken talade bl.a. Svante Bodin från International Cryosphere Climate Initiative, Pella Thiel från End Ecocide och 15-åriga Greta Thunberg som skolstrejkar för klimatet. Greta Thunberg berättade att klimatstrejken kommer att fortsätta varje fredag tills Sverige lever upp till Parisavtalet.

                                             

Greta Thunberg med klimatstrejkande vänner. Foto: Bjarne Tutturen

– Vi uppmanar er alla att göra likadant. Sätt er utanför era regeringsbyggnader eller lokala myndigheter tills era länder är på rätt väg mot målet om en uppvärmning under två grader, sade Greta Thunberg i sitt tal.

   

Klimatmarsch mot Mynttorget. Foto: Bjarne Tutturen

Klimatevenemang och marscher genomfördes på minst 15 orter i Sverige. Ledord var klimat, fred, jämlikhet, social rättvisa och hållbarhet. Globalt deltog över 250 000 personer i uppskattningsvis 800 evenemang i 90 länder.

-Vi måste sluta överkonsumera och bromsa tillväxtsamhället som driver på skogsskövlingen globalt som i sin tur driver på klimatförändringen. Vi blir starkare tillsammans med fler miljöorganisationer som också vill ändra på vår destruktiva samhällsform som ödelägger naturen som vi är beroende av. Under valet har dessa frågor försvunnit, säger Kristina Bäck från Skydda Skogen.

Skydda Skogen betonar att skog och klimat hänger ihop. När en skog kalavverkas, frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären. Det tar därefter ca 10-30 år innan den nya uppväxande skogen på hygget åter igen fungerar som kolsänka. Det råder därtill osäkerhet kring trädplantagers potential att ta upp och lagra kol. Studier visar att trädplantager, generellt sett, lagrar mindre kol än den tidigare naturliga skogen, oavsett geografisk region. Skogsbrukets ensidiga monokulturer är även mycket känsligare för stormfällningar, torka, insekts- och svampangrepp än naturliga skogar med flera trädslag. 

Professor Johan Rockström och andra ledande klimatforskare varnar i en vetenskaplig artikel (2018) för att en uppvärmning på två grader kan innebära att planeten ”tippar över” och att den accelererande uppvärmningen kan bli omöjlig att stoppa.

Läs mer om skogen och klimatet här: http://klimatetochskogen.nu/