För varje år avverkas allt mer av Sveriges gamla skogar. Här i Västerbotten har det lett till att djur som lavskrika och göktyta och växter som ostticka och rosenticka försvunnit från stora delar av landskapet. Stig – Olof Holm från Umeå är en av cirka 140 forskare som i ett upprop nu kräver att regeringen ska rädda Sveriges gammelskog innan det är för sent.

– Vi har lagar som skyddar djurarter mot att utrotas men vi har ingen motsvarande lag som skyddar de livsmiljöer de är beroende av, påpekar han.

Läs mer här.