Norran: "Gör Skogsstyrelsen rätt som tillåter kalavverkning på Storön?

En god regel när man skriver om problem i skogsbruket är att först besöka området man skriver om.

Jag har inte varit på Storön, där kalavverkningen nu startat, men jag har fått mycket trovärdig information och jag har varit i andra områden i Norrbottens län där problematiken är liknande: Skogsstyrelsen kontrollerar inte att föryngringen lyckas.

Därför ger jag mig ändå in i denna diskussion och frågar om inte Skogsstyrelsen gjort formellt fel när den lät kalavverkningen på Storön passera.

Lokalbefolkningen och Arjeplogs allmänning tvistar om avverkningen på Storön. Lokalbefolkningen pekar på naturvärden, rekreationsvärden och det faktum att liknande skogsmarker i närheten ligger kala ännu mycket lång tid efter kalavverkning."

Läs mer