Hela världen vet 

Urskog avverkad av Ikeas helägda dotterbolag Swedwood i ryska Karelen. Foto: Robert Svensson
 
 

 

180 000 har skrivit under

Greenpeace Ryssland, SPOK – Karelen, Skydda Skogen och Jordens vänner Sverige har träffat IKEA och deras dotterbolag Swedwood och överlämnat 180.000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med flera krav.

Namnunderskrifterna har Skydda Skogen samlat in med hjälp av organisationerna SumOfUs och Rainforest Rescue. Namnlistorna innehåller krav på att Ikea ska förändra sitt skogsbruk i ryska Karelen och sluta avverka intakt naturskog.
Skydda Skogen kommer att fortsätta med kampanjen och att samla in namnunderskrifter till dess att Ikea offentligt tillkännagivit att de kommer att bättra sig och sluta avverka intakt naturskog!

Pressmeddelande 2012-12-10

Läs mer här