Miljön tar stryk i skogen


”Miljöhänsynen i skogen har blivit sämre. Det visar siffror från skogsstyrelsen. Värdefulla träd lämnas inte kvar när skog huggs ner. Skogsmaskiner kör allt oftare sönder mark och våtmarker och allt färre hyggen lever upp till lagens krav på miljöhänsyn. Är miljökraven för högt ställda? reportage Sven Börjesson. Kl 6.20. Debatt mellan Mårten Larsson, VD för Skogsindustrierna och Viktor Säfve, naturvårdsorganisationen Skydda skogen. Kl 6.37”

Läs mer och lyssna på inslaget här