Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen i Trolldalen, Nacka: Stoppa bygget i skogen!

Foto: Privat

Idag var medlemmar från Skydda Skogen i Trolldalen på Sicklahalvön i Nacka kommun för att visa sitt stöd för de som kämpar för denna stadsnära skog. Halva skogen ska bort för bostäder trots höga naturvärden, både rödlistade och fridlysta arter och många skyddsvärda gamla träd. En bättre lösning är att däcka över den närbelägna trafikleden- Värmdöleden, eller flytta in den i tunnel och bygga bostäder ovanpå, anser nätverket Rädda Trolldalen.

Skogen ligger inklämd mellan motorleder och bebyggelse. Bara det gör att vi undrar varför Nacka kommun vill bebygga även denna lilla gröna plätt som sluttar brant ned mot Svindersviken, en havsvik i Österjön. ”Nacka kommun vill skövla drygt 17,7 ha skog på västra Sicklaön inklusive Trolldalen fram till 2030/40. Att runt 8000 – 9000 träd försvinner har konsekvenser på miljö och klimat”. Det skriver Konstantin Irina som kämpar för de olika skogarna i västra Nacka och skriver om dem på sin hemsida.

Cirka 50 naturvårdsarter i skogen

Trots närheten till stad och trafik så har inventerare påträffat omkring 50 naturvårdsarter i skogen, dvs fridlysta, rödlistade eller signalarter. Tre utförda naturvärdesinventeringar visar höga naturvärden med rödlistade arter som ekticka, tallticka, rutskinn, reliktbock, slåtterfibbla och nordfladdermus. Skogen är även en viktig spridningskorridor med närhet till Djurgården, Ryssbergen och Nackareservatet. Dessutom är skogar som denna viktiga att bevara för klimatet. Sverige tar redan enorma mängder C02 ur skogens ekosystem till atmosfären genom sitt ohållbara skogsbruk.

Flera som bor i Nacka kom när vi tog initiativ till att visa vårt stöd för den hotade skogen i Trolldalen. Foto: N Aurgrunn

Trolldalen är viktig för rekreation och folkhälsa för de som bor i närheten, skriver Konstantinos Irina på sin hemsida om västra Sickla, Nacka kommun: ”Trolldalen är det största sammanhängande naturområdet på gångavstånd inte bara för de c:a 8,500 personerna som bor i Danviken (Saltsjöqvarn, Henriksborg, Danvikstrand), Henriksdalsberget, Finnberget, Kvarnholmen och Finnboda utan även för östra Södermalm, Danviksklippan och Henriksdalshamnen.

Om den hotade närbelägna skogen Ryssbergen som vi besökte förra fredagen: Skydda Skogen på Ryssbergen, stödjer kampen för skogen