Plecotus auritus – Brunlångöra Foto: Foto: Kees Marijnissen, Saxifraga

I Sverige har det påträffats 19 olika fladdermössarter vilket gör fladdermöss till den artrikaste däggdjursgruppen i landet. Av dessa är 12 arter rödlistade. Alla fladdermöss är fridlysta. 

Fladdermössen har länge omgärdats med myter och kopplats till t.ex. vampyrer. Men tittar vi noggrannare så hittar vi en skygg nattlevande varelse som livnär sig på insekter. En individ kan under en natt äta upp till 7 000 myggor. Deras ålder kan bli så hög som 20-30 år.

Fladdermöss navigerar i mörker genom att sända ut ultraljud som vi människor inte kan höra. Frekvenserna är så höga att det behövs en särskild detektor för att omvandla dem till för människan hörbara ljud. Ett undantag är Gråskimlig fladdermus, där hanarnas parningspip om hösten är fullt hörbara för det mänskliga örat.

Fladdermöss vill ha ett varierat landskap med gamla träd, våtmarker, åkerholmar och betande djur. Ett område som är rikt på insekter. Det är viktigt med tillgång på ihåliga träd, som kan bli koloniplatser, parningsplatser eller skydd mot fiender. Under försommaren samlas honorna i kolonier där de föder ungar i slutet av juni. Parningen sker sen igen till hösten. Hos alla fladdermöss förekommer någon form av fördröjning mellan parningen och ungens eller ungarnas födelse. Förseningen kan bero på att honan lagrar hannens sperma i sina könsdelar innan ägget eller äggen befruktas. Annars skulle ungen födas under vintertid. De flesta svenska fladdermöss går i dvala på vintern, medan några flyger söderut. Dvalan varar i 3-8 månader, beroende på vädret och var i landet de övervintrar. De övervintrar på frostfria skyddade håligheter som bergrum eller vind/tak.

De hot som fladdermössen har idag är det moderna skogs- och lantbruket. Gamla träd försvinner, våtmarker som försvunnit och stora arealer öppen åkermark försvårar livsvillkoren. Fragmentering av landskapet gör att fladdermössen behöver flyga längre sträckor över öppna ytor, vilket då ökar risken att bli tagen av rovfåglar. Gifter i naturen påverkar negativt då dessa ackumuleras i fladdermössen. 

I över 30 länder hålls varje år den internationella fladdermusnatten som infaller natten mellan den 27 och 28 augusti. Då hölls föredrag, presentationer och utflykter för att se dessa varelser.

Läs mer om fladdermöss
BatLife Sweden
UNEP/EUROBATS