I denna komiska infofilm skapad av Fredrik Pusa – South to North kan du lära dig av herr Barklund vad Skogsmonitor är, och hur du använder den.

En ny öppen, användarvänlig och kostnadsfri karttjänst – Skogsmonitor.se, presenterar var äldre skogar med höga naturvärden finns i Sverige, men också var potentiell äldre skog och kontinuitetsskog finns i landskapen. Kartläggningen av dessa skogar är nödvändig för att Sverige ska kunna skydda och restaurera skogar i enlighet med nationella och internationella miljömål.

Läs pressmeddelande här.

Läs mer om Skogsmonitor här.

Skogsmonitor.se drivs, vidareutvecklas och administreras, via projektmedel från Postkodstiftelsen. 1.0 versionen av skogsmonitor.se möjliggjordes genom projektmedel från Naturkompaniets Naturbonus 2020. Skogsmonitors data valideras i provytor ute i fält med medel från Naturkompaniets Naturbonus 2023.