Skydda Skogen tillsammans med Fridays for Future Stockholm på Mynttorget, Stockholm. Foto: N Aurgrunn

Idag, fredag, var medlemmar från Skydda Skogen på Mynttorget utanför Riksdagshuset i Stockholm med en Skydda Skogen-banderoll. Vi stödjer Fridays for Future som klimatstrejkar på Mynttorget varje fredag. Det är viktigt att uppmärksamma att Sveriges skogspolitik medför förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden och för klimatet. 

Vi demonstrerar för att uppmärksamma den skogsskövling som pågår i Sverige samtidigt som vi är mitt i en klimatkris. För vi vet redan att minskad skogsavverkning ger stor och omedelbar klimatnytta.

Vi demonstrerar för att naturskogarnas stora kollager ska behållas. Avverkning resulterar i att stora mängder kol frigörs till atmosfären i form av koldioxid. Det tar många årtionden för skogen att bygga upp det kollagret igen. De avverkade träden blir dessutom oftast kortlivade produkter såsom papper, engångsförpackningar och biobränslen.

Vi demonstrerar för alla skogar som har gått förlorade och för alla oskyddade naturskogar som håller på att avverkas och är avverkningsplanerade.

Vi demonstrerar för att vi vill bevara skogarnas biologiska mångfald.

Vi demonstrerar för naturskogarnas sociala och ekonomiska värden – för rekreation, friluftsliv, ekoturism, renbetesmarker och olika typer av mångbruk.

Vi vill att politikerna ska agera för att bevara de sista oskyddade naturskogarna som finns kvar både för den biologiska mångfaldens och klimatets skull.

Läs även: 550 forskare: Klimatsmart skogsbruk är en bluff