Sorgmarsch för skogen

En bild från Skogens Dag i Rankhyttan, en mycket stillsam historia, helt utan poliser. Thomas Tidholm och Christer Borg framförde bl.a. Finsk Sorgmarsch, Sarkofagmarschen och Barkbrödslåten och delade ut information till alla intresserade. Knottplågan var märkbar under dagens första timmar men minskade då solen så småningom banade sig väg mellan molnsjoken.