Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen skickar brev till Sveaskog om avverkningsplanerad naturskog

 

En av många över 200-åriga naturvärdesgranar i den avverkningshotade skogen vid Tjittjer. Foto: Björn Mildh

Skydda Skogen skriver till Sveaskog med krav om att bolaget genast drar tillbaka avverkningsanmälan på en naturskog vid Tjittjer i Arvidsjaur kommun. Skogen har hänglavsdraperade 200-åriga granar och många rödlistade arter. Föreningen stödjer Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten som har uppmärksammat det hela och skrivit brev till Sveaskog och krävt att de sparar skogen.

Vattenfall har tidigare planerat en ledningsgata rakt genom skogen men på grund av skogens höga naturvärden fick planeringen göras om och den följer nu landsvägen och rundar skogen.  Men nu vill Sveaskog själv slutavverka och markbereda hela skogen. Björn Mildh skriver i sitt mail till Sveaskog:

”Sveaskog har allvarlig brist på skog som kan avverkas på grund av tidigare gjorda överavverkningar. Naturskogar med höga naturvärden, som den vid Tjittjer, nerklassas därför till produktionsskog och avverkas. Samtidigt vägrar Sveaskog att visa sina naturvärdesbedömningar som man säger sig ha gjort. De tål ingen granskning. I stället yves bolaget över sina virkesleveranser till industrin. Ännu en gång Sveaskog: Naturvärdesbedömningar som hemlighålls kan inte godtas som grund för avverkning. Skogar med höga naturvärden skall sparas, inte huggas. Riksdagsbeslut skall följas (Riksdagsbeslut M2014/593/Nm).”

 

De rödlistade vedsvamparna kötticka (NT) och ullticka (NT) på samma granlåga. Foto: Björn Mildh

Skydda Skogen skriver att det är ytterst beklämmande att Sveaskog tänker avverka skogen och uppmanar Sveaskog att genast dra tillbaka sin avverkningsanmälan.

Skogen vid Tjittjer är bara ett exempel av många naturskogar som Sveaskog nu vill avverka och avverka.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/sveaskogs-virkesbrist-exemplet-tjittjer/