Pellets. Foto: Kapilbutani via Wikimedia Commons

Skydda Skogen skriver under ett öppet brev som går till Frankrikes regering för att stoppa kolkraftverket Cordemais.  Istället för att stängas 2022 finns ett förslag om att det ska fortsätta drivas med bioenergi från skogar, något som många organisationer vänder sig mot. Det strider även mot Parisavtalet och att elda med biobränsle är förödande för franska och internationella skogar, för klimatet och för lokalbefolkningens hälsa, skriver organisationerna.

 

I det öppna brevet står det:

-De undertecknade organisationerna står för miljö-, klimat- och social rättvisa i de regioner där export av pellets sker. De är djupt oroade över de förslag som vill tillåta att Cordemais kraftstation ska hållas öppet efter 2022, genom att elda en blandning av kol och biobränsle. Vi anser att kraftverket ska stängas och att EDF inte ska fortsätta driva att en övergång till biobränsle sker.

Nästa månad ska beslutet tas av den franska regeringen och därför är det viktigt att försöka påverka innan. Det behövs internationellt motstånd för att visa att det inte bara är franska miljöorganisationer som är oroade över denna utveckling. En utveckling som är aktuell på många håll i världen. För att kunna driva Cordemais behöver stora mängder pellets importeras från USA, Kanada och de baltiska länderna. Något som orsakar förödande kalavverkningar i skogar med höga naturvärden i dessa länder. Avverkningarna ger dessutom koldioxidutsläpp och när pellets sen förbränns i kraftverket frigörs lika mycket koldioxid som från fossila bränslen. Det är varken bra för den biologiska mångfalden eller för klimatet.

Av Kristina Bäck