Skogsstyrelsen har initierat en debatt baserad på överdrifter i syfte att försvaga naturskyddet. Det är allvarligt, men än mer allvarligt är att det sker i samverkan med skogsnäringen i ett krisläge för miljön, skriver Elin Götmark, Ulf von Sydow och Michael Nilsson, Skydda Skogen på Altingets debattsida.

Vi ifrågasätter om regeringen kan genomföra de försämringar av lagen som kampanjen kräver utan att Skogsstyrelsen redovisar en hållbar förklaring. Var finns det underlag som stödjer det alarmistiska budskapet?
Läs debatten på Altingets sida