Skogsmaffians debattörer talar i egen sak

Skydda Skogen svarar på tillväxtforskarnas kritik mot Zaremba; vem kan ärligt mena att skog trivs bäst med att bli förstörd med jämna intervaller? Baggböleriet drabbar de små skogsbönderna än idag.

15 skogsforskare drar ut i kriget mot naturvården, och deras främsta mål just nu är journalisten Maciej Zaremba, som på ett utmärkt sätt belyst situationen i den svenska skogen, situationen för oss som bor i Värmland, Dalarna, Jämtland osv. Jag skulle inte vilja kalla dessa personer för i första hand skogsforskare. Thomas Lundmark & co är i första hand produktionsforskare (i förlängningen; tillväxtforskare), vilket väl också framgår med all önskvärd tydlighet av deras egen text. Flera av artikelförfattarna är personer som ägnat sitt yrkesliv åt att forska och plädera för kalhuggning, markberedning, plantering, gallring och gödsling av virkesåkrar. Ordet skog definierar – åtminstone enligt mig – ett levande ekosystem med stor artrikedom, inte fiberproducerande barrträdsplantager. 

Artikelförfattarna skriver att skogen är en i stort sett evig resurs, och menar att om man bara brukar den enligt deras modell så kommer den att räcka för evigt. Så märkligt då att avskogningen i världen, både i det nordliga skogsbältet och i regnskogsområdet hela tiden ökar. Detta trots att kalhyggesbruket tydligen besitter den magiska förmågan att skapa mer skog samtidigt som man hugger ner den. Vilket sammanträffande att 1800 skogslevande arter i Sverige glider på det sluttande planet från missgynnade till utrotningshotade – ja, för det måste ju vara ett sammanträffande eftersom avskaffandet av de skogar dessa arter är knutna till tydligen inte har någonting att göra med deras gradvisa försvinnande. Så konstigt att skogsbönderna här i sydvästra Värmland där jag bor i början av 1800-talet hade skiften med ek, rönn, ask, asp, al, hägg, oxel, sälg, lönn, björk, tall och gran (en mångfald som idag skulle kunna ha renderat dem mycket bättre inkomster) men idag står deras barnbarnsbarn med fiberåkrar (som lönar sig dåligt att avverka). Hur kan allt detta komma sig?

Här är lite kompletterande fakta: 40 miljöorganisationer, 200 forskare och tusentals privatpersoner har i ett upprop (startat av föreningen Skydda skogen) riktat till riksdag och regering pekat på de stora bristerna i dagens skogsskötsel och föreslagit en rad ändringar. Här menar man istället att skogsbruket är det största hotet mot det skogliga ekosystemet, att förlusten av ursprungliga livsmiljöer utgör den enskilt största anledningen till den globala förlusten av biologisk mångfald.

Ja, man får faktiskt lov att vara riktigt dum om man på allvar tror att skog trivs bäst med att bli förstörd med jämna intervaller. Men är då den ”skogsmaffia” som Zaremba talar om så dum? Nej, naturligtvis inte. USA är ett oljeland, Sverige ett skogsland. Jänkarna vill borra olja runt Nordpolen, vi vill hugga så mycket skog som möjligt. Det är inte konstigare än så. Det är därför Skogsstyrelsens lokalavdelningar ofta delar byggnader med ortens skogsbolagskontor. Det är därför skogsbönderna i alla tider blivit (och fortfarande blir) lurade. Det är därför vi i Sverige har forskare och institutioner vars främsta uppgift är att förse den inhemska industrin med råvara. Det är därför man bedriver så intensiv forskning på om det nog inte trots allt kan vara bra för ett skogsystem att bli utplånat med 60-90 års mellanrum.

Johannes Söderqvist