Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen till regeringen: Kalhyggesbruket är en skandal, låt det inte fortsätta!

I morgon röstar EU:s energiministrar om LULUCF gällande inlagring av kol i skogsmarken, något som Sverige tänker rösta mot. ”Skamligt och okunnigt”, anser Skydda Skogen som skickar en vädjan till regeringen att sluta blunda för den gigantiska miljökatastrof som pågår.  I brevet har föreningen med en lång lista på skogar i Sverige med höga naturvärden som skogsbruket ska kalavverka eller har kalavverkat nyligen.

Blåbärsskogen vill vi ha kvar. Foto: K Bäck

Ulf von Sydow, talesperson i Skydda Skogen, kommenterar:

– Att Sverige, som rådande ordförandeland i EU, öppet nu avser att motarbeta en central del i EUs centrala klimatpaket ”Fit for 55” är skamligt, okunnigt, nonchalant och pinsamt. Att rösta nej till den framförhandlade LULUCF-överenskommelsen om inlagring av kol i skogsmarken är att lägga sig platt för skogsindustrins förljugna kampanjer om den svenska skogsbruksmodellens förträfflighet.

I brevet till regeringen betonar Skydda Skogen att Sveriges skogsbruk bidrar till stora koldioxidutsläpp: ”När skogsbruket avverkar en skog upphör den att fungera som en kolsänka och börjar istället fungera som en kolkälla. Från den avverkade ytan frigörs stora mängder koldioxid som det tar decennier för de nya uppväxande träden att kompensera för. 80% av skogen som avverkas blir kortlivade produkter såsom papper och bioenergi som eldas upp.”

Skydda Skogen skriver att läget är akut: De få naturskogar med höga naturvärden som återstår minskar i snabb takt. Föreningen påminner om FN:s konferens om biologisk mångfald i Montreal i december 2022. Enligt den behöver vi bevara 30 % av land och hav av representativa naturtyper. Men detta mål är Sverige långt från att nå idag eftersom Sverige endast har skyddat ca 6 % av all skog långsiktigt.

Vad är LULUCF ?

LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry. En förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark. Enligt förordningen om markanvändning och skogsbruk (LULUCF) som EU antog 2018 ska varje medlemsland se till att de kompenserar utsläppen från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Detta ska de göra genom upptag av koldioxid i minst motsvarande mängd under perioden 2021–2030 (förbudet mot att generera nettoutsläpp).

Läs hela brevet till regeringen här.

Kontaktperson: Ulf von Sydow, talesperson i Skydda Skogen, 070-587 02 41 ulf.vonsydow@skyddaskogen.se