Idag, fredag, var medlemmar från Skydda Skogen utanför Riksdagshuset i Stockholm med en Skydda Skogen-banderoll. Vi vill uppmärksamma att Sveriges skogspolitik medför förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden och klimatet. Fridays for Future med Greta var som alltid på plats vid Mynttorget.  

Utanför Riksdagen med banderoll med Fridays for Future. Foto: Anne Svare

Att sluta avverka skog, återställa restaurera (återskapa) skogar samt gynna lövträd är en effektiv klimatlösning som är möjlig att genomföra- en klimatlösning som allt fler forskare framför.  Men i Sverige går utvecklingen åt motsatt håll. Den svenska skogsindustrin använder klimatförändringarna som ett svepskäl för att öka produktionsnivån. Politikerna lyssnar till industrin och på myten om att vi har ett hållbart skogsbruk i Sverige. Även på myten om att ökad avverkning och tillväxt av biomassa ger störst klimatnytta.

Sverige hyser fortfarande en stor del av de kvarvarande skogarna med höga naturvärden i nordvästra Europa. Men denna areal minskar drastiskt hela tiden. Skogsbolag och markägare (som oftast är FSC-certifierade), fortsätter att avverka skogar med höga naturvärden eftersom de inte är skyddade. I Sverige är endast cirka 6 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad.

Varje gång skogsbolag avverkar en naturskog så förstör de ett ekosystem vilket riskerar att utrota fler arter. De flesta av de mer känsliga arterna hinner inte återvända eftersom träden som skogsbolagen planterar hugger de ned igen senast vid 80 års ålder. Potentialen för att nå klimat- och miljömål minskar.

De senaste fredagarna har Skydda Skogen uppmärksammat flera hotade skogar som ska exploateras eller avverkas. Fler ställen där vi demonstrerat med banderoll:

Gallsjön i Småland

Vid Tunaån i Småland är det redan avverkat

Hammarbyskogen

Bagisskogen hotas av byggväg och stenkross

Kärrtorps Östra skog

Fagersjöskogen

Trolldalen

Ryssbergen