Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen vill stoppa miljöskadligt preparat mot barkborrar

Granbarkborre. Foto: Wikipedia

Skydda Skogen har skickat in kritiska synpunkter till DNV GL som miljöcertifierar skog åt FSC. FSC-certifierade bolag vill få dispens för att använda det miljöfarliga preparatet Forester för att bekämpa barkborre. Preparatet innehåller cypermetrin som är mycket giftigt. Det kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, är farligt för bin och är hälsovådligt för människor, enligt Kemikalieinspektionen.

Om de berörda FSC-certifierade bolagen Holmen Skog, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved, Sågisyd, Svenska Kyrkan, Södra Skogsägarna och Vida Skog får dispens och börjar använda Forester i skogsbruket kommer det att vara svårt att förhindra att preparatet läcker ut i sjöar, vattendrag och diken, menar Skydda Skogen. DNV GL skriver att säkerhetsåtgärder kommer att vidtas, bland annat buffertzoner mot vattendrag och diken på 30 m. Men det är inte tillräckligt, enligt Skydda Skogen.

Skydda Skogen anser att användningen av Forester ska förbjudas helt. FSC bör inte ge dispens för nyttjande av Forester för att bekämpa granbarkborre. De ekologiska riskerna med preparatet är alldeles för stora. Skogsbrukets ensidiga satsningar på stora arealer granplantager gynnar granbarkborren. Granmonokulturerna är vanligtvis mer sårbara för angrepp jämfört med åldersvarierade bland- och naturskogar. Att sluta plantera sårbara granmonokulturer till förmån för ökat lövinslag är ett bättre sätt att minska skador av stormar, bränder och insekter, anser Skydda Skogen.