Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender, 17. Redwood- världens bästa träd på att lagra kol

Sedan år 2020 pågår restaureringsförsök i små isolerade områden i Kalifornien där redwood-träd ännu växer. Redwood-träd har rekordet i att lagra kol ovan jord, enligt forskare. Restaureringsförsöken började år 2020 och blir allt viktigare ju mer klimatförändringarnas påverkan på människor och miljö blir en del av vardagen.

Coast redwood-träden Sequoia sempervirens kan bli 115 meter höga (en gran kan blir runt 40 m) och runt 2000 år gamla. Den österrikiske botanikern Endlicher uppkallade trädet efter den lärde cherokeen Sequoyah (1770s – 1843).Foto: Privat

Redwoodträdet är världens högsta träd. För 150 miljoner år sedan täckte redwood-trädens släktingar större delen av norra halvklotet. Träden heter redwood på grund av sin röda bark. Redwoodträden är beroende av fukten i den dimma som flyter in från Stilla havet över Klippiga bergen. Dimman kondenseras på barr och blad, vatten droppar ner och gör jorden fuktig för de grunda rötterna. Endast några procent av den ursprungliga redwoodskogen finns kvar.

Målet för restaureringen är att återställa ett landskap med redwood-träd, inte bara att bevara små kvarvarande träddungar. Den ideella föreningen Save the Redwoods League vill i samarbete med nationalparkerna och Kaliforniens nationalparker återställa runt 50 000 ha. (Sveriges största nationalpark Padjelanta är runt 200 000 ha). Endast i ett oskadat ekosystem kommer redwood-skogen att överleva, säger en representant för föreningen. Det är ett arbete som tar hundratals år.

Människor bodde i redwood-skogen i tusentals år. De brände skogen regelbundet, vilket är nödvändigt för att redwood-trädets frön ska nå bar jord och kunna gro. När europeerna kom till Kalifornien fördrev de människorna som levde i skogen. I början av 1900-talet var största delen av redwood-skogen nedhuggen för att bli timmer till hus. 1908 hotade ett vattenbolag att exploatera även ett skogsområde som nu heter Muir Woods. De dåvarande ägarna till detta lilla skogsområde donerade då marken till staten och skogen fick sitt namn efter naturvårdaren John Muir.

Idag arbetar ättlingar till Miwok-folket med att sköta detta område. Besökare får inte gå utanför de anlagda lederna bland träden. Trädens rötter blir skadade om någon går på dem och träden blir stressade. Därför finns inga bänkar eller rastplatser för de en miljon årliga besökarna i den natur som nu heter park.

Thinking Long Term – Why We Should Bring Back Redwood forest här

Redwoods Rising här

Stora mängder kol kan tas upp genom restaurering här

Bringing back California’s redwood forests här