Orkidén knärot (VU), i skogen vid Nytorp, Södermanland. Foto: Michael Lander

Michael Lander medlem i Skydda Skogen, var ute och inventerade skog på 6,6 hektar vid sjön Bårsten, Nytorp i Eskilstuna kommun, Södermanland. Skogen var inte avverkningsanmäld ännu, han låg steget före.  I skogen upptäckte han 40 lokaler med den fridlysta och rödlistade orkidén knärot. Han registrerade alla arter han fann i Artportalen och Skogsstyrelsen fick se det.

Skogsstyrelsen informerade markägaren om de skyddsvärda arterna i skogen. Michael Lander säger:

-Först blev markägaren upprörd när han fick höra om de höga naturvärdena. Men efter samtal med Skogsstyrelsen blev han positiv istället. Nu har markägaren kommit in med en intresseanmälan om formellt skydd.

Denna gång behövde Michael Lander inte ens skicka en rapport eller mail till Skogsstyrelsen. De uppmärksammade hans rapporter på Artportalen och skickade det glädjande beskedet till honom på mail om att det blir biotopskydd. Han säger att byborna kallar denna skog för ”gamla skogen” och det är precis vad den är.

-Nu kan de fortsätta njuta av den fina skogsmiljön som sluttar ner mot sjön Bårsten i Sörmland. Vägen som går genom skogen är en urgammal färdväg som leder till en fornborg och längs vägen finns oregistrerade vägstenar och en gammal död värktall.

Michael Lander hittade en fin skog som inte var avverkningsanmäld som han inventerade. Foto: M Lander
Foto: Michael Lander
Biotopskydd tack vare ideell inventering. Foto Michael Lander

Att ligga steget före

Redan på 80-talet bildade den legendariska biologen och läraren Mats Karström skogsgruppen Steget före. Mats Karström var först med att utveckla en inventeringsmetodik för naturvärdesbedömning av skyddsvärda skogar. Metodiken bygger på att använda de djur- och växtarter som är så kräsna att de endast överlever i gammelskog. Många av dessa arter är idag utrotningshotade. Inventeringsmetoden används idag av både ideella naturvårdare och naturvårdare inom myndigheter, både i Sverige och internationellt. Över 100 gammelskogar, dvs ur- och naturskogar har skyddats tack vare ideell inventering av Steget före.