Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender 3. Domstol stoppar avverkning i Västergötland!

Överklaganden från Skydda Skogen, Birdlife och Naturskyddsföreningen stoppar flera avverkningar. Markägare som har velat avverka trots att det är höga naturvärden har fått nej från Mark- och miljödomstolen. I flera fall har Skogsstyrelsen fått bakläxa. Här är ett exempel från Björns Kvarn, Risveden i Västergötland.

Flodpärlmussla har tidigare haft goda bestånd här liksom stationär och havsvandrande öring. Foto: Ingela Eriksson.

Fyra markägare avverkningsanmälde skog med rödlistade och skyddade arter som knärot (VU), talltita (NT), tretåig hackspett (NT) och mindre hackspett (NT). Markägarna tackade nej till reservatsbildning. Norra Älvsborgs Naturskyddsförening skickade in ett överklagande till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Det är skrivit av Nils Hydén som är engagerad i miljöfrågor och har tidigare jobbat för polisen med miljöbrott. Överklagan bygger på ideella insatser med inventeringar av skogen utförda av medlemmar i Facebookgruppen ”Stoppa kalhygge i Risveden”, Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

överklagan kan en läsa att kalavverkningsbruk inte går att förena med de naturvärden som finns, särskilt inte om hänsyn ska tas till de fridlysta fåglarna. I oktober kom Mark- och miljödomstolens dom som totalförbjöd all avverkning!

Skogsstyrelsen överklagade först domen men drog sen tillbaka sin överklagan. Nu, i skrivande stund har markägarna istället överklagat. Nu återstår att se om Mark- och miljööverdomstolen ger dem prövningstillstånd, något som inte alls är självklart.

Läs tidigare artiklar på hemsidan om Risveden:

Tillfälligt avverkningsstopp i Risveden tack vare ideell kamp

Akut hotad skog med höga naturvärden i Risveden markägare tackar nej till reservatsbildning