Enligt en ny studie med 200 internationella forskare kan ca 60 procent av världens kol tas upp genom att bevara skogar. Resterande kol kan samlas in genom att restaurera skogar i områden med liten mänsklig påverkanförutsatt att vi samtidigt minskar växthusutsläppen. Sverige borde alltså omedelbart stoppa all kalavverkning, skydda de sista naturskogarna samt restaurera skog!

Stenhuvuds Nationalpark, Skåne. Foto: Kristina Bäck

De 200 forskarna har mätt skogars koldioxidupptag med olika metoder. De betonar att den viktiga förutsättningen för kolupptaget är att vi samtidigt minskar växthusgasutsläppen. Detta eftersom klimatförändringarna kan påverka skogarnas förmåga att ta upp kol. Stig-Olof Holm, lektor i ekologi vid Umeå universitet är intervjuad i SVT. Han berättar att skogar med låg biologisk mångfald har mindre motståndskraft mot klimatförändringar:

– De skogarna blir mer känsliga mot insektsangrepp, svampangrepp, bränder och så vidare när klimatet blir varmare och fuktigare.

Studien angår Sverige i hög grad, enligt Stig-Olof Holm. Detta eftersom vi har mycket skog här jämfört med många andra länder i världen.

– Vi har en enorm potential att öka inlagring av kol i Sverige. Detta kan vi göra genom minskad skogsavverkning av i första hand äldre blandskog, som har högre mångfald.

Källor: SVT, Nature

Läs även: Internationellt upprop för svensk skog