Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender 6. Boktips: ”Skogen”av Anne Sverdrup Thygeson

Norska Anne Sverdrup Thygeson ger ut en ny bok: ”Skogen”. -Jag försöker lära ut att skogen är ett myllrande ekosystem av 25 000 arter. Något som är viktigt för vår kultur, vår ekonomi och också politiken, säger hon i en intervju på Natursidan. Anne Sverdrup Thygeson är professor i bevarandebiologi och har tidigare skrivit succéboken ”Insekternas Planet” (2019).

I boken beskriver hon hur en riktig skog ser ut. För väldigt många idag vet inte det. Exempelvis att död ved är jätteviktigt och att nästan en tredjedel av arterna i den svenska skogen lever i den. I intervjun på Natursidan säger hon:

-Jag vill att folk ska förstå hur en naturskog ser ut. Att den är annorlunda från dagens skogslandskap i Norge och Sverige. Träden utgör bara ungefär en promille av arterna i skogen. Det är alla de andra arterna som definierar skogen.

Om man inte känner igen en riktig skog så är det inte lätt att förstå hur lite riktig skog som finns kvar. Ett stort problem är också att ordet “skog” är så missbrukat i dagsläget, säger Anne Sverdrup-Thygeson. I boken beskriver hon de norska och svenska skogarna och arterna som bor där.  Hon väver samman ekologi, historia, politik och kultur till en övergripande berättelse. Läsaren får en inblick i ekosystemet och förståelse för skogens viktiga roll i dagens natur- och klimatkris.

Källa: Natursidan