Skogen vid Björns Kvarn, Västergötland får stå kvar. Foto: Privat

Skogen vid Björns Kvarn i Västergötland som många kämpat för länge, får stå kvar! Både Skogsstyrelsen och markägarna överklagade Mark- och miljödomstolens beslut om nej till avverkning. Först återkallade Skogsstyrelsen sin överklagan och sen gjorde markägarna det. De har möjlighet att få 125 % av skogsvärdet från staten. 

Fyra markägare avverkningsanmälde skog med rödlistade och skyddade arter som knärot (VU), talltita (NT), tretåig hackspett (NT) och mindre hackspett (NT). Markägarna tackade nej till reservatsbildning. Norra Älvsborgs Naturskyddsförening skickade in ett överklagande till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Det är skrivit av Nils Hydén som är engagerad i miljöfrågor och har tidigare jobbat för polisen med miljöbrott. Överklagan bygger på ideella insatser med inventeringar av skogen utförda av medlemmar i Facebookgruppen ”Stoppa kalhygge i Risveden”, Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

överklagan kan en läsa att kalavverkningsbruk inte går att förena med de naturvärden som finns, särskilt inte om hänsyn ska tas till de fridlysta fåglarna. I oktober kom Mark- och miljödomstolens dom som totalförbjöd all avverkning! Domen är mycket välskriven och utförlig och ger nu ett utomordentligt stöd för det fortsatta arbetet med hur man ska tänka och argumentera i kommande domstolsärenden.

Skogsstyrelsen överklagade först domen men drog sen tillbaka sin överklagan. Även markägarna överklagade ungefär samtidigt domen och i veckan stod det klart att också de dragit tillbaka sin överklagan. Mark- och miljödomstolen avskriver därför ärendet eftersom inga överklagningar fanns kvar. Skogen får alltså vara kvar i sin helhet! Nu uppstår istället frågan hur staten ska ersätta markägarna med 125 % av skogsvärdet.