Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 16. Sparvuggla

Sparvuggla, foto: Mikael Schulin

Sparvuggla är en fridlyst fågel enligt §4 i Artskyddsförordningen, den är en ”Prioriterad art i Skogsvårdslagen”, den ingår i Fågeldirektivet och ska vara skyddad enligt Bernkonventionen. Trots alla dessa skydd så avverkar skogsbolag och markägare hela tiden skogen i dess livsmiljö.

Sparvugglan är liten, 15-19 cm lång och Europas minsta uggla, ungefär lika stor som en domherre. Men den kan fånga fåglar lika stora som den själv och ibland ännu större, som t ex hackspettar. När den flyger går det snabbt i långa, djupa bågar med raka mjuka vingslag, ungefär som en hackspett.

Sparvugglan lägger upp matförråd för vintern

På hösten och i början på vintern lägger sparvugglan upp ett förråd av infångade sorkar och möss. Dessa förvarar den i fågelholkar som står tomma på vintern. Klimatförändringen med varmare vintrar påverkar sparvugglan, för om det är en varm vinter så blir matförrådet dåligt och förmultnar istället för att vara fryst.

Sparvuggleflirt, foto: Mikael Schulin

På vintern är sparvugglan aktiv på dagarna. Under vårvintern sitter hanen i en grantopp och visslar, både i gryning och skymning. Då hör man den ofta och det låter väldigt stämningsfullt ”hjuu…hjuuu…hjuu..”, lite som en domherre. Visslingen upprepar ugglan regelbundet och som man kan höra på 1 kilometers avstånd. Sparvugglan häckar under april-juli, gärna i ett gammalt hackspettshål efter exempelvis tretåig hackspett. Dagens skogsbruk missgynnar de flesta hackspettarna vilket också drabbar sparvugglan. Om man hör mesar och finkar varna och föra liv i ett buskage kan det betyda att en sparvuggla dagvilar där på en gren. Det gör den i närheten av sin bohåla. På hösten kan en höra sparvugglan ge ifrån sig serier av visseltoner.

Sparvugglan finns i barr- och blandskogar i hela Sverige förutom på Öland och Gotland eller i fjällen och den fjällnära skogen. Den är tillsammans med kattuggla och pärluggla en av Sveriges vanligaste ugglor.

Läs en artikel om en hotad skog där sparvugglan häckar:

Skogskurs hölls i avverkningsplanerade skogar i hedlandets naturreservat

Södra planerar avverka skyddsvärd kalkbarrskog i Hultsfreds kommun

Källor: SLU:s Artfakta, Sverige och Europas Fåglar 2005, sid 242

Foto av Mikael Schulin