Idag uppmanar över 70 globala organisationer, varav sex svenska, i ett öppet brev till parlamentet och regeringen i Bangladesh och Indien att det stora kolkraftverket Rampal i Bangladesh stoppas. Kolkraftverket hotar Sundarbans, världens största mangroveskog, och miljontals människors levebröd står på spel.

Mangrove flora in the Sundarbans.
Mangroveskog i Sundarbans. Foto: Mohammad Rakibul Hasan

Sundarbans hyser en rik biologisk mångfald och är ett UNESCO världsarv. Här lever globalt hotade arter såsom den bengaliska tigern och gangesdelfinen. Mangroveskogen fungerar även som en kolsänka i sitt naturliga tillstånd och som en naturlig barriär mot återkommande cykloner, stormar och andra naturkatastrofer.

– Kolkraftverket Rampal utgör ett akut hot mot Sundarbans unika ekosystem och biologiska mångfald. Lokalbefolkningens rättigheter att nyttja mangroveskogens naturresurser riskeras. Politiskt anses kolkraftverket bidra till landets utveckling men denna utveckling sker på en enorm bekostnad av miljö och mänskliga rättigheter. Endast företag med vinstintressen gynnas, säger Wally Menne från Timberwatch Coalition i Sydafrika.

Kolkraftverket Rampal är ett statligt ägt energiprojekt i Bangladesh i samarbete med Indien. UNESCO:s världsarv och Internationella naturvårdsunionen IUCN har identifierat fyra allvarliga orosmoment gällande kolkraftsbygget: förorening av kolaska i luften, förorening från avloppsvatten och avfallsaska, ökad sjöfart och muddring, och ökad påverkan från industriell och annan relaterad infrastruktur. De rekommenderar att kolkraftverket Rampal stoppas. Samtidigt framhåller Bangladesh regering att modern teknik kan minska utsläppen.

– Så kallad modern teknik kan inte hålla föroreningarna på en minimal nivå. Under de senaste åren har fartyg lastade med kol sjunkit i Sundarbans floder och ett oljeutsläpp har redan skett. Istället för att bygga kolkraftverk som är förödande för klimatet, borde Indien och Bangladesh utveckla genuint förnyelsebara energikällor som respekterar miljön och gynnar alla invånare kring Sundarbans, säger Amanda Tas från svenska föreningen Skydda Skogen.

I det öppna brevet uppmanar organisationerna de politiska beslutsfattarna att omedelbart stoppa kolkraftverket Rampal och andra kommersiella projekt i och kring Sundarbans till förmån för förnyelsebar sol- och vindenergi. De uppmanar också Bangladeshs och Indiens regering att säkerställa och stödja människors rätt att protestera, även mot statliga utvecklingsprojekt. I januari möttes fredliga demonstranter för bevarandet av Sundarbans av tårgas och vattenkanoner där ca 100 människor skadades.

Läs det öppna brevet här (på engelska):

Läs hela pressmeddelandet inklusive kontaktuppgifter här.