Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Slaget om skogen” upprör skogsetablissemanget

Både SVT och forskare från andra länder har avslöjat saker om tillståndet i den svenska skogen som inte fallit i god jord hos skogsetablissemanget. Att branschföreträdare och deras politiska svans rasar säger sig självt, men nu rycker även kavalleriet in – och gör saken värre.

Göran Ståhl, dekan vid SLU:s skogsfakultet ondgör sig över SVT:s programserie i Forskning och Framsteg, men går farligt nära gränsen för vad som är godtagbart inom forskningen. När man plockar fram några siffror som passar ens tes, men utelämnar andra, kallas det för cherry-picking. Det ger oftast en missvisande bild. Till exempel skriver han att SVT nämner att skogsbruket släpper ut 80 miljoner ton CO2 per år. Att SVT även nämner att det finns en inlagring på ungefär 115 miljoner ton berättar inte Ståhl. Varför tycker Ståhl att tittarna bara får känna till nettot, på ungefär 34 miljoner ton? Man kan bara spekulera i det, men i alla fall utelämnar inte SVT några siffror.

Avverkningshotad skog med skogsmaskin. Foto: Michael Lander

”Grava fel i Nature”? Magkänslan styrde reaktionerna.

Nature artikeln som Ståhl tar upp är författat av forskare vid EU:s egen forskningsinstitut. De påstar att skogsavverkningarna hade ökat i Sverige och Finland, baserad på en fjärranalys av satellitbilder. När artikeln publicerades 2020 avfärdades den på ett bryskt och onyanserat sätt av företrädare för SLU och skogsstyrelsen. Efter att kritiska kommentarer från bland annat SLU hade publicerats i Nature har originalförfattarna justerat ner siffrorna. Men, som Anna Schytt, chef för SVT Vetenskap skriver i en replik till Ståhl är det uppenbart att det fortfarande finns en diskrepans mellan tolkningarna, som borde redas ut. Om SLU menar allvar med att slutsatserna från Nature behöver närmare granskning är det bara att bege sig ut i fält, och kontrollera de av EU-forskarna utpekade hyggesområden. Det borde gjorts innan man skrivit arga kommentarer på hemsidor och i pressen, där en annan SLU professor till och med hävdar att mängden CO2 i atmosfären kommer minska i en cirkulär bio-ekonomi.

Sopa rent framför egen dörr först, SLU

Faktumet är att avverkningssiffrorna från Skogsstyrelsen (SkS) och riksskogstaxeringen inte heller stämmer överens. Att Sveriges statistik över skogen har brister visas också av att Statistiska centralbyrån har justerat ner mängden formellt skyddad skog med 6% över en natt (på grund av ”bättre dataunderlag”). Därför är det bra att alla siffror kommer på bordet och det får vi tacka SVT och författarna till Nature artikeln för. Om skogsetablissemanget på myndigheterna SLU och Skogsstyrelsen vill tas på allvar, behöver de hålla sig till sanningen och föra en konstruktiv dialog med andra forskare och allmänheten.