Lite tryggare i bostubben

Nu kan slagugglan känna sig tryggare i sin bostubbe i Finnträsk. SCA har lovat spara hela Slaguggleskogen. Foto: Björn Mildh

 

I 15 års tid har han kämpat. Oräkneliga är besöken i skogen och lika många är skriftväxlingarna med SCA. Björn Mildh, fågellivets ideella försvarsadvokat med gammelskogen som uppdragsgivare kan nu ställa ännu en segerpokal till vinstsamlingen. Slaguggleskogen är räddad.

 
Men är den verkligen räddad?

Den 2 september 2011 höll skogsbolaget SCA en presskonferens angående Finnträsk och Kälenskogen. För Björn Mildh – som under alla år varit SCA:s motpart och drivit frågan om fågelskyddet i dessa skogar – kom detta som en total överraskning. Så sent som en vecka tidigare var Björn Mildh och Lars Sundberg, ekolog på SCA, på plats i området för att gå igenom förslaget och justera gränser.

-Jag kan bara uppfatta det som en signal att SCA ensamma vill lägga ut texten om fågelskyddet och naturskogarna i Finnträsk och Kälen, säger Björn Mildh.

SCA har nu gått med på att spara Slaguggleskogen och Tjäderskogen i Finnträskområdet. Där är Björn Mildh helt enig med SCA. Något han däremot är kritiskt inställd till är att man vill ta ut 50 procent av virket i den nordvästra halvan av Tjäderskogen.

-De säger att det är för att gynna tjädrarna, men Tjäderskogen är redan nu omgiven av kalhyggen på tre sidor och behöver ingen ytterligare ”hjälp” av SCA. Smolk i bägaren är också det faktum att ingen av de skogar som SCA sparar i Finnträsk har något permanent skydd. Det enda som behövs är att bolaget gör en ”intern omprioritering” för att kunna byta ut en sparad skog i Finnträsk mot en annan i helt andra trakter för att sedan kunna slutavverka skogen. En rockad som ingen utom bolaget självt behöver få kännedom om, menar Björn Mildh.

I Kälen som är en naturskog på cirka 100 hektar vill SCA endast spara nyckelbiotoperna som utgör cirka 60 hektar av området. Större delen av den övriga skogen håller naturvärden som ligger strax under nyckelbiotopklass. Dessa områden har inventerats av ideella naturvårdare som sedan informerat SCA om vikten att spara dessa ur naturvårdssynpunkt. Trots detta vill SCA hugga ned all skog i Kälen som inte är nyckelbiotop.

-Sammantaget är SCA:s förslag till fågelskyddsfrämjande åtgärder särskilt i Finnträsk ett bra steg i positiv riktning och ger möjlighet till samarbete framöver, till fågellivets fromma. För egen del hade jag önskat att detta förslag kommit långt tidigare, inte först efter 15 års konflikt. Det hade gynnat fågellivet och besparat bägge parter en massa konfliktfyllt arbete och gett SCA den goodwill som idag är en bristvara, men dörren för samarbete står på glänt nu. Det ska SCA ha beröm för, säger Björn Mildh.

Robert Svensson