”En mycket lång historia av markanvändning i form av skogs-, jord- och vattenbruk
har kraftigt minskat tillgången på olika livsmiljöer, vilket har lett till att många arter
blivit hotade.”

 

Läs mer här