Anders2

”Belöningen går till Anders Delin, en outtröttlig förkämpe för naturvården under mer än 50 år. Han har på ett framgångsrikt sätt engagerat frivilliga krafter att dokumentera skogens tillstånd och bidragit till att många naturområden skyddats.”

Läs mer här