”Monokulturer leder till ökad risk för utbrott av skadeinsekter – det har man misstänkt länge, men inte kunnat bevisa. I en studie av bladbaggsförekomsten i energiskogsodling av vide (Salix) på åker respektive i naturliga videbestånd, har nu forskare vid SLU i Uppsala visat att denna risk faktiskt finns.

Dessa resultat är ett steg mot att kunna förutsäga risker för, och kontrollera, skadeinsektsutbrott i energiskogar och andra monokulturer, t.ex. intensivskogsbruk, spannmål och potatis.”

Läs mer här:

http://www.slu.se/?id=551&puff=339