”Contortaskogar i Sverige hyser idag färre arter av lavar, kärlväxter och insekter än vanliga tallbestånd. Det råder osäkerhet om artens långsiktiga effekter på biologisk mångfald.”

Läs mer här