”Små, skyddade fragment av naturskog, som återstår efter skogsavverkningar, riskerar att inte kunna räcka till för vissa rödlistade arter. Det visar en ny gemensam studie av tre institutioner vid SLU, och som publicerats i den välrenommerade tidskriften Journal of Applied Ecology (vol. 48 nr 3).”

Läs mer här