”I ungefär hälften av Sveriges 100 000 sjöar har fisken halter av kvicksilver som överskrider gränsvärderna för regelbunden konsumtion. Skogsavverkning och körskador bidrar märkbart till detta överskridande. Dessutom ökar kvicksilverhalten i svensk insjöfisk.”

 

Läs mer här