”Expertgruppen för Miljöstudier (EMS) fick i september 2011 muntligen besked om att EMS ska läggas ner i april 2012. Professor Bengt Kriström, institutionen för skogsekonomi vid SLU Umeå, är ordförande för EMS. Han ifrågasätter i ett brev till finansminister Andres Borg, det sätt på vilket man fattat beslutet om nedläggning.”

Läs mer här