Det är lätt att tro att allt står rätt till med Sveriges skogar, eftersom det finns väldigt många träd här. Problemet är att de flesta träd är väldigt unga och planterade av människor. Samlingar av sådana träd är plantager, ämnade för produktion, och de går inte att jämföra med naturliga skogar. Resterna av gammelskog, som inte har blivit kalavverkad någon gång, är få och små. 

Gammelskogarna med månghundraåriga träd är viktiga för många djur och växter som behöver grov, hålig eller död ved för bobygge eller till näring. Många behöver också den kontinuitet av gammal ved som endast de orörda gammelskogarna kan erbjuda. Allteftersom skogsbolagens avverkningsmaskiner skövlar de sista resterna av gammelskog får djuren och växterna mindre livsrum. De naturreservat och nationalparker som finns är för få och för små för att räcka till. 

En skog som en gång har blivit avverkad är mycket svår att återskapa. Efter många hundra år kanske det på platsen finns träd som är lika gamla som de äldsta var innan avverkningen, men många arter som levde i den avverkade skogen är borta. Kontinuiteten är bruten och för att etablera sig igen så måste de spridas från en bevarad gammelskog i närområdet men i många fall finns det bara plantager runtom. 

Inte bara de djur- och växtarter som bor i skogarna skadas av att gammelskogarna försvinner – även vi människor påverkas. Vi mister viktiga platser för vila, äventyr, lek och inspiration. Plantagerna som nu ersätter gammelskogarna är risiga och ogenomträngliga, och värdelösa till det mesta utom virkesproduktion. 

Att växa upp medveten om att gammelskogarna antagligen kommer att vara mycket få när jag blir vuxen gör ont. Skogsnäringen måste genast sluta skövla de sista resterna av gammelskogar, och övergå till att endast avverka de områden som redan förstörts, plantagerna. Om skövlingen av gammelskog fortsätter finns det risk att de som är barn idag kommer att förakta sina föräldrar för att de inte gjorde något innan det blev försent. Ensam kan jag inte få skogsnäringen att sluta skövla gammelskogen, men tillsammans med er som läser detta kan det gå! Sprid budskapet och åk ut på skogsvägarna själva för att se hur hemskt det ser ut!

 

Ellinor Delin, 16 år, Järbo