Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Slutreplik i DN: Den svenska skogen gör störst klimatnytta om den står kvar

DN DEBATT 15/8. Politiska beslut som påverkar avverkningstakten är helt avgörande för hur väl vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser den närmaste tiden, skriver forskarna Göran Englund, Stig-Olof Holm, Bengt-Gunnar Jonsson, och David van der Spoel.

Utmaningarna som klimatfrågan ställer oss inför är enorma och komplexa. I en sådan situation letar man enkla lösningar som kan inge hopp. I den svenska debatten har skogen fått den rollen. Genom att ersätta fossila produkter med skogsprodukter så löser vi problemen. I vår debattartikel påpekar vi problem med detta resonemang. Framför allt visar vi att mycket stora klimatvinster kan nås om vi låter mer skog stå kvar. Det är ett viktigt resultat eftersom vi nu famlar efter åtgärder som gör att vi snabbt kan minska uppvärmningen. Klarar vi inte det riskerar vi att självförstärkande processer driver fram ett skenande klimat, utom all kontroll.

Läs hela slutrepliken här.