Sveaskog behöver gå före och visa vägen mot ett hållbart skogsbruk – det gör de inte i dag. Vi uppmanar därför regeringen att snarast se över Sveaskogs uppdrag, skriver företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer.

Läs hela slutrepliken här.