Det FSC-certifierade skogsbolaget Södra har ansökt om dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med över 1 000 plantor av den rödlistade och fridlysta orkidén knärot vid Kråketorp i Hultsfreds kommun, Småland. Skydda Skogen uppmanar Länsstyrelsen att inte ge dispens till avverkningen.

Hela 1 200 plantor av den sårbara och fridlysta knäroten (VU) har hittats i den avverkningsanmälda skogen vid Kråketorp. Foto: Privat.

Det var under 2021 som Skogsstyrelsen beslutade att det inte var möjligt att utföra några avverkningsåtgärder i området utan att skada knärotens växtplats eftersom den finns spridd i hela området. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att skada knärotens växtplats. Trots det ansökte Södra om dispens från Länsstyrelsen för att få avverka skogen.

– Det är upprörande att Södra, som FSC-certifierat skogsbolag, ansöker om dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med höga naturvärden – trots kännedom om rödlistade och skyddade arter i området. Ett riktigt lågvattenmärke, skriver Skydda Skogen i sitt brev till Södra.

Den avverkningsanmälda skogen utgörs av äldre barrblandskog med höga naturvärden. En tall i skogen är riktigt grov med en imponerande omkrets på 260 cm. I skogen finns även alkärr, värdefulla småvatten och ett talltiterevir. Talltita är rödlistad som nära hotad (NT) och fridlyst art enligt §4 artskyddsförordningen.

Skydda Skogen uppmanar Södra att genast dra tillbaka sin dispensansökan. Om Länsstyrelsen utfärdar en dispens kommer avverkningen att strida mot nationella och internationella miljömål. Skydda Skogen uppmanar därför även Länsstyrelsen att inte ge denna avverkning dispens.

Läs Skydda Skogens brev till Södra och certifieraren DNV GL här.

Läs Skydda Skogens brev till Länsstyrelsen här.

En av många växtplatser för den sårbara och fridlysta knäroten (VU) i skogen med höga naturvärden som Södra vill avverka vid Kråketorp. Foto: Privat.
Småvatten i den östra delen av den avverkningsanmälda skogen i Kråketorp. Foto: Privat.