Kunskap om situationen för den svenska skogen finns att finna ute i verklighetens skogslandskap med sina ungskogar, trädplantager, hyggen och rester av hotad gammal naturskog.

Vill du lära dig mer om hur man tolkar och bedömer naturvärden och granskar miljöbrott kan du följa med på någon av Skydda Skogens forskningsresor eller kurser.

Du kan också ta kontakt med en lokal, ideell naturvårdare och med naturvårdare på myndigheterna, lokalt eller nationellt. De sitter länsvis på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, och nationellt på områdesskyddsavdelningen på Naturvårdsverket.

Sök kunskap i det som redan finns dokumenterat och behandlat i film, radio, böcker, rapporter och artiklar. I vårt stora arkiv finner du massvis av material. Det är bara att sätta igång att forska.

Om du klickar här finner du en lista med kontaktpersoner och ideella naturvårdare knutna till Skydda Skogen.

Vill du få kontakt med naturvårdsmyndigheterna för att exempelvis tipsa dem om en oskyddad skog som du misstänker har höga naturvärden eller som har sociala värden, då kan du via följande sidor söka dig vidare till ansvariga tjänstemän i ditt område:

www.lst.se
www.skogsstyrelsen.se
www.naturvardsverket.se

Du finner även värdefull information om naturvård på våra systerorganisationers webbsidor som du finner under länkar och på Artdatabankens webbsida.