”Idag presenterar BirdLife Europa rapporten ”Vägen till återhämtning” och i samband med det har världsdelens 45 olika BirdLife-partners agerat på nationell nivå för att rikta uppmärksamheten mot att det nu krävs krafttag för att EU skall undgå ett nytt misslyckande gällande biologisk mångfald.”

Läs mer här