”FN har proklamerat 2011 som Skogens År. Vid den s.k. mångfaldskonferensen i Nagoya i höstas kom världens nationer också överens om att man måste bli mycket bättre på att skydda naturliga skogar. Men i Sverige märks inte detta.”

Läs mer här