Naturskyddsföreningen i Dalarna ligger före riksorganisationen i skogsfrågan, vill skydda minst 20 procent av skogsarealen.

”Minst 20 procent av Dalarnas skogar måste ha ett speciellt skydd, mot dagens 3-4 procent. Den målsättningen har Naturskyddsföreningen här i länet beslutat att arbetat för.

Naturskyddsföreningen anser att så stor del av skogsarealen måste undantas från skogsbruk, för att de hotade arter som finns där ska kunna räddas.”

Rapporterar SR Dalarna.