Framtidens skogsbruk ser ut precis som dagens och för den delen gårdagens. Kalhygge och sen plantering. Åtminstone enligt en ny rapport från Skogsstyrelsen. Trots att andra intressen som naturvärden och rekreation skulle vinna på ett mer kalhyggesfritt skogsbruk och att ny forskning visar att kalhyggesfritt skogsbruk kan ge stora klimatvinster. Reportage av Sven Börjesson.

Lyssna på inslaget här