Den svenska skogen skulle kunna få en betydligt större roll för att minska våra koldioxidutläpp om kalhyggena blev färre. Skogens förmåga att lagra koldioxid skulle öka med motsvarande en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp – det visar ny forskning. Reportage av Sven Börjesson.

Intervju med forskare och samtal med jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Läs mer och lyssna på inslagen här:

 

http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1708037

http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1708161