IKEAs skogsföretag Swedwood har fällt flera hundra år gamla träd i ryska Karelen, hävdar flera miljöorganisationer. Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är mycket kritisk till att Ikea använder virke i sin möbeltillverkning från de ryska urskogarna.

– Vi har fört diskussioner med Swedwood och med Ikea, som köper upp råvara från Swedwood, och sagt att vi tycker det här är oacceptabelt, säger Mikael Karlsson.

2008 besökte flera svenska miljöorgansiationer Swedwoods avverkningar i ryska Karelen. Linda Nordström, tidigare ordförande för fälrtbilogerna, var där.

– Det var 5-600-åriga tallar, stora grova fina tallar, och när vi gick där var det maskiner som var runt och körde så vi fick akta på oss, enligt Linda Nordström.

– Avverkade de tallar som var 5-600 år gamla?

– Ja, det gjorde de, säger Linda Nordström.

Läs mer här.