Riksdagen har beslutat om 16 mål som ska uppnås till år 2020. Bland annat
om giftfri miljö, levande skogar och myllrande våtmarker. Sveriges Radios
granskning visar att de inte uppnås, snarare har utvecklingen gått bakåt.
Reportage av Sven Börjesson och debatt mellan Bengt K Johansson tidigare
ordförande i Miljömålsrådet och Elisabet Falemo, statssekreterare på
Miljödepartementet.

Lyssna på inslaget här.