”Gränsen för svårföryngrad skog tas bort. Det föreslår utredningen med namnet ”Skog utan gräns?” Stora delar av länets skogar i Lappland klassas idag som svårföryngrad och när skogsbruk bedrivs där gäller specialbestämmelser. Det tycker utredningen är onödigt och ska tas bort.” Rapporterar SR

Hör inslaget om skogsutredningen och läs mer här.