Stig 029  kopia -175

Foto: Stig Björk

Forskare: Bevara gammelskogarna så att

koldioxid inte läcker ut i atmosfären

”Hur mycket koldioxid som släpps ut från marken påverkas i hög grad av den så kallade mykorrhiza som finns det översta jordlagret, något som skiljer sig mycket mellan olika delar av jordklotet.
 
På nordliga breddgrader som här i Sverige innebär mykorrhizan att skogsmarken kan hålla kvar mycket mer kol än i tropiska trakter, enligt en ny amerikansk studie.

Mykorrhizaforskaren Karina Clemmensen på Sveriges lantbruksuniversitet menar att mykhorrizan är ett argument för att bevara gammal skog på nordliga breddgrader så att inte kolet omvandlas till växthusgasen koldioxid och läcker ut i atmosfären.”

Det skriver SR på sin webbsida.

Läs mer här