”De senaste två åren har anslagen för skydd av skog minskat med 250 miljoner kronor. Flera länsstyrelser har fått sina anslag för att spara skyddsvärd skog halverade.

– Det är långt ifrån målet. Skulle det fortsätta med dagens medelfördelning så kan det nog ta tio år till, säger Håkan Attergaard.

– Det finns en risk att man äventyrar genomförandet av målet under resans gång. Med risk att skogsområdena förstörs, att de hinner exploateras, med följd att arter försvinner, säger Sören Uppsäll.” Rapporterar SR

Läs mer här.