”Många tunga namn inom forskarvärlden är på plats i Sundsvall. Över 200 personer från hela världen deltar nämligen just nu i den internationella skogskonferensen PRIFOR2010. Där delar de under veckan med sig av sina idéer, framför allt om hur man ska bevara och återskapa de få naturskogar som finns kvar i världen.

Professor David Foster från Harvard-universitetet i USA är en av konferensens huvudtalare, och världsledande forskare inom människans påverkan på skogslandskapet.

– Det är omöjligt att bortse från att människan alltid har varit beroende av naturen. Naturen förser oss med resurser, och att bevara de här (natur)skogarna kommer på sikt även att hjälpa till att bevara oss som art, vår ekonomi och vår livsstil, säger professor David Foster.”

Läs och lyssna mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=3910594